bouwvolume

de randvoorwaarden

De maximale bebouwingshoogte voor het hele gebied bedraagt tien meter. Ongeveer 80 % van de kavel mag worden bebouwd. Het gebouw moet minimaal 11 meter vanaf de weggrens staan en minimaal 3 meter vanaf de achtererfgrens. Daarnaast staat het gebouw minimaal 5 meter vanaf één zijgrens en minimaal 3 meter vanaf de andere zijgrens. De maximale bouwhoogte is 10 meter. Voor meer informatie over het bouwvolume verwijzen wij naar het bestemmingsplan Kanaalzone Zuid Kayersmolen.

Klik hier voor DE REGELS VAN HET BESTEMMINGSPLAN.