Openbare ruimte

Toegankelijk en groen

Het profiel van de weg over het bedrijvenpark is zes meter breed. Aan weerszijden van deze weg komen stroken van zes meter breed die zijn gereserveerd voor haaksparkeren, een grasberm en een haag met een hoogte van circa 85 centimeter. De hoofdweg wordt aan één kant begeleidt door een bomenrij van eiken. Aan de overzijde van de bomenrij komen lantaarns te staan. De breedte van de inritten bedraagt zes meter met een haakse aansluiting op de kavels.