Verkaveling

De verkaveling van bedrijvenpark ZUID is zo ingericht dat maximaal ruimte geboden wordt voor verandering en aanpassing aan de wensen van uw organisatie. De grootte van de resterende kavels bedraagt circa 1.400 tot 5.000 vierkante meter, maar herverdeling door samenvoeging of splitsing is mogelijk. Het resterende terrein en de bedrijfshal wordt te huur aangeboden.

bekijk project
Omlaag

Bestemmingsplan

De gemeente Apeldoorn is bezig met een grootschalige transformatie en vernieuwing van Kanaalzone-Zuid naar een gemengde stedelijke omgeving voor wonen, werken en voorzieningen aan het Apeldoorns Kanaal. In het bestemmingsplan Kanaalzone-Zuid – Kayersmolen zijn de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden voor het gebied vastgelegd.

bekijk project