Verkaveling

De verkaveling van bedrijvenpark ZUID is zo ingericht dat maximaal ruimte geboden wordt voor verandering en aanpassing aan de wensen van uw organisatie. De grootte van de kavels bedraagt circa 4.000 tot 5.000 vierkante meter, maar herverdeling door samenvoeging of splitsing is mogelijk. Een deel van het terrein is inmiddels verkocht.

bekijk project
Omlaag

Bouwvolume

Het bestemmingsplan biedt een scala aan mogelijkheden voor de bebouwing van de bedrijfskavels van Zuid. Deze mogelijkheden zijn echter niet onbeperkt. Hier vindt u enkele belangrijke randvoorwaarden die zijn opgenomen in het bestemmingsplan van bedrijvenpark Apeldoorn ZUID.

bekijk project
Omlaag

Architectuur

Binnen het stedenbouwkundige plan zijn een aantal beeldkwaliteitseisen opgesteld. Deze eisen zijn vooral gericht op het creëren van samenhang door eenduidige volumeopbouw en eenheid in kleurstelling. De gewenste architectuur op ZUID is echter divers, eigentijds en bijzonder.

bekijk project
Omlaag

Bestemmingsplan

De gemeente Apeldoorn is bezig met een grootschalige transformatie en vernieuwing van Kanaalzone-Zuid naar een gemengde stedelijke omgeving voor wonen, werken en voorzieningen aan het Apeldoorns Kanaal. In het bestemmingsplan Kanaalzone-Zuid – Kayersmolen zijn de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden voor het gebied vastgelegd.

bekijk project